SAPANA
GANDHARB
Rojena: 1977

Poklic/status: ekonomski tehnik

Skupinske razstave: 15

Samostojne razstave: 3

Sem Nepalka, v Piranu živim več kot 10 let.
V društvo sem se vključila zaradi učenja osnov risanja in slikanja z barvami.
Ukvarjam se z izdelavo keramike, svoje izdelke prodajam v galeriji v Piranu. Večkrat sem že razstavljala na skupinskih razstavah društva keramikov in lončarjev in imela tudi samostojne razstave keramike.