Razpis za zlato paleto

objavljeno: 13. jun. 2013, 03:42 avtor: Kulturno društvo VNL
Vsako leto se prijavljamo na razpis, ki ga razpisuje Zveza likovnih društev Slovenija.  

Razpis In terminski plan 2013 


PROGRAM IN TERMINSKI PLAN IZVEDBE RAZSTAV Z ZAKLJUČNO PRIREDITVIJO ZLATA PALETA 2013 


Za leto 2013 so bile določene teme:

- VODA, VIR ŽIVLJENJA (voda predstavlja osrednji motiv)

- ZIMSKI PEJSAŽ

- GIBANJE V PROSTORU (prikaz gibanja ljudi, predmetov in/ali živali v prostoru)

Vsak posameznik lahko odda 3 dela (po eno delo za vsako razpisano temo), vsa tri dela so lahko izbrana za razstavo (zanje prejme priznanje). Strokovna žirija lahko avtorju podeli le en certifikat (ne glede na oddano število del).


Comments